Organisasjonsarbeid i NSG

Opplæringsmaterialet er beregnet på tillitsvalgte i NSG. Denne ble tidligere kalt "lagspermen", og er ment som et oppslagsverk som beskriver hvordan ulike roller og oppgaver bør utføres i forbindelse med  tillitsvervet.

NSG ønsker å være en organisasjon som blir drevet i samsvar med tradisjonelle og anerkjente organisasjonsprinsipper.