Grafisk profil

Profilhåndbok omfatter alle ledd i organisasjonen. Denne beskriver bruk av logo, fonter og fargevalg.

Ta kontakt med administrasjonen om du trenger brevmaler eller høyoppløselig logo!

Profileringsmateriell

NSG har informasjonsbrosjyre og banner som kan sendes til lokal- og fylkeslag. Ta kontakt med administrasjonen for bestilling. 

Profilklær

T-skjorter og capser kan bestilles i Medlemsbutikken

Eksempler på NSG-stands:

Utmerkelser

Organisasjonen har 3 ulike diplomer som kan gis til personer som har ytt innsats for småfeholdet og/eller NSG på lokalt nivå, fylkesnivå og/eller sentralt.

Diplom nr. 1 (ensfarget grønn):
Tildeles av: Fylkeslag eller lokallag.
Sendes ut til lokal- og fylkeslag fra administrasjonen etter anmodning. Tildeling av diplomet trenger ikke godkjenning fra sentralt hold.

Tildeles til: Æresmedlemmer og andre som har gjort en spesiell innsats for småfêholdet på fylkes- eller lokalplan.

Dette er et felles diplom som brukes i alle ledd av organisasjonen.

Bestill diplom av websupport@nsg.no

Diplom nr. 2 (Hvit med grønn og svart trykk):
Tildeles av: Styret i NSG.

Tildeles til:

  • Tillitsvalgte og andre som har gjort en spesiell innsats for småfeholdet på landsplan.
  • Avlsstauetter etc.
  • Ansatte som skal hedres.

Dette er det diplomet som benyttes i forbindelse med markering av personer som har gjort en innsats på landsplan for NSG, eller oppnådd resulltater i landsmålestokk.

Diplom nr. 3 (flerfarget) - Hedersdiplomet:
Tildeles av: Styret i NSG.

Tildeles til: Personer som har gjort en helt spesiell innsats for småfêholdet og/eller NSG.

Fylkeslag kan komme med forslag til kandidater sendes til daglig leder.

Dette er lagets høyeste utmerkelse for spesielt fortjenestefull innsats.