Grafisk profil

NSG fikk i 2005 laget en ny grafisk profil. Det ble laget en profilhåndbok, som omfatter alle ledd i organisasjonen. Denne beskriver bruk av logo, fonter, fargevalg og eventuelle andre grafiske elementer brukt på brevark, konvolutter, visittkort og powerpointpresentasjoner, plakater og profileringsmateriell.

Ta kontakt med administrasjonen om du trenger brevmaler eller høyoppløselig logo!

Profileringsmateriell

NSG har laget diverse informasjonsmateriell som banner, brosjyrer, plakater og rollups. En del av dette er distribuert ut til fylkes- og lokallag. Annen rekvisita kan lånes på forespørsel. Flere fylkes- og lokallag har også laget sitt eget profileringsmateriell til bruk i forbindelse med møter og arrangementer de har planlagt eller plutselig skal delta i.

Profilklær

Tillitsvalgte på ulike nivå bør bestrebe seg på å være ”uniformert” tilstede ved relevante anledninger lokalt og sentralt (messer, skoler, bygdedager, folketoget 17. mai m.m).

Eksempler på NSG-stands:

Utmerkelser

Styret i NSG vedtok 2. juni 2004 egne statutter for tildeling av diplomer i organisasjonen. Organisasjonen har 3 ulike diplomer som kan gis til personer som har ytt innsats for småfeholdet og/eller NSG på lokalt nivå, fylkesnivået og/eller  sentralt.

Diplom nr. 1 (ensfarget grønn):
Tildeles av: Fylkeslag eller lokallag.
Sendes ut til lokal- og fylkeslag fra administrasjonen etter anmodning. Tildeling av diplomet trenger ikke godkjenning fra sentralt hold.

Tildeles til: Æresmedlemmer og andre som har gjort en spesiell innsats for småfêholdet på fylkes- eller lokalplanet.

Dette er et felles diplom som brukes i alle ledd av organisasjonen.

Diplom nr. 2 (Hvit med grønn og svart trykk):
Tildeles av: Styret i NSG.

Tildeles til:

  • Tillitsvalgte og andre som har gjort en spesiell innsats for småfeholdet på landsplan.
  • Avlsstauetter etc.
  • Ansatte som skal hedres.

Dette er det diplomet som benyttes i forbindelse med markering av personer som har gjort en innsats på landsplan for NSG, eller oppnådd resulltater i landsmålestokk.

Diplom nr. 3 (flerfarget) - Hedersdiplomet:
Tildeles av: Styret i NSG.

Tildeles til: Personer som har gjort en helt spesiell innsats for småfêholdet og/eller NSG.

Fylkeslag kan komme med forslag til kandidater.

Dette er lagets høyeste utmerkelse for spesielt fortjenestefull innsats.