Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Juni 2020
Ma Ti On To Fr
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       

Siste publiserte artikler

Referat frå fylkesstyremøte 6.mars 2018

Referat fra styremøte

 

Tid: Tirsdag 6. mars 2018

Sted: Nortura Molde

 

Tilstede: Hilmar Kleppe, Brian Nielsen, Marianne Eltvik, Solrunn Hol og Stig-Runar Størdal

Forfall: Jon Kåre Løvoll har meldt forfall. Ingen vara kunne møte.

 

 

Sak 7/2018 Godkjenne referater fra forrige møter.

 

Vedtak:

Referatene godkjent. Link sendes lokallaga.
 

 

Sak 8/2018 Egenpresentasjon og revisjon av samspillmatrise

Frammøtte deltakere presenterte seg. Samspillmatrisen gjennomgått og revidert. Hilmar foreslå at han laget forslag til ansvar for nettverkfordeling.

 

Vedtak:

Presentasjonene tatt til orientering. Samspillmatrisen vedtatt med unntak av nettverksdelen som utsettes til neste møte.

 

 

Sak 9/2018 Evaluering av årsmøtehelg.
Evalueringsskjemaer samlet inn.

 

Vedtak:

Brian går gjennom evalueringene og lager en oppsummering.

 

 

Sak 10/2018 Innspill til årets jordbruksforhandlinger
Hilmar gikk gjennom Møre og Romsdal Sau og Geit sine innspill til NSG på jordbruksforhandlingene 2018. Diskusjon. Viktig å utjevne inntektsforskjellene. Ikke røre slaktekvalitetstilskuddet for lam og kje.

Vedtak:

Styret ønsker å prioritere:

  1. Inntektsutjevning
  2. Beholde kvalitetstilskudd
  3. Driftsvansketilskudd
  4. Rovviltsituasjonen/beitenemnder

 

 

 

Sak 11/2018 Møteplan for styreåret
3/4, kl. 2000               Telefonmøte  

29/5, kl. 1100             Styremøte Molde

23/8, kl. 1100             Styremøte Molde

30/10, kl. 1100           Styremøte Molde

11/12, kl. 1100           Styremøte Molde

24/1, kl. 1100             Styremøte Molde

 

Vedtak:

Møteplan vedtatt som framlagt. Sekretær sender innkalling via kalender.

 

 

Sak 12/2018 Handlingsplan 2018/19.

Handlingsplan gjennomgått. Oppgaver med ansvarsperson og tidsfrister satt opp

 

 

Vedtak:

Handlingsplan vedtatt.

 

 

 

Sak 13/2018 Grillaksjon 2018.

Ønske om aksjoner i større byer, ved butikker med stor omsetning. Solrunn ansvarlig for MRSG. Mål om 6 butikker.

 

Vedtak:

Solrunn melder inn til NSG i henhold til frist 19. mars.
 

 

Sak 14/2018 Eventuelt

Oppnevne utvalg for Møre og Romsdal

 

    • Utvalg Rovdyr

 

Vedtak:

Hilmar lager en arbeidsbeskrivelse for denne arbeidsgruppa. Utvalget oppnevnes på neste møte.

 

    • Utvalg for elektronisk overvåking

 

Vedtak:

Brian lager en arbeidsbeskrivelse for denne arbeidsgruppa. Utvalget oppnevnes på neste møte.

 

 

Godkjenne sammenslåing av Ørskog og Haram Sau og Geit

 

Vedtak:

Sammenslåingen godkjent

 

 

  • Konstituering av nytt styre – velge nesteleder

 

Vedtak:

Nestleder: Marianne Eltvik

 

 

 

Stig-Runar Størdal

Referent

 

 

 

Gjøreliste:

Stig-Runar

            Opprette epostliste over lokallagsledere

            Sende styreprotokoll til lokallagsledere, merk spesielt Ørskog og Haram

            Sende møteinnkalling på kalender

 

Hilmar:

            Sender presentasjon fra NSG til styremedlemmene

            Arbeidsbeskrivelse for utvalget for rovdyr

            Møter med faglaga ang jordbruksforhandlingene

 

Brian:

Gjennomgår og oppsummerer evalueringene fra årsmøtet.

Arbeidsbeskrivelse for utvalget for elektronisk overvåkning

Lage dropbox-konto for fylkesstyret og dele

 

Solrunn:

            Melde inn til NSG med frist 19. mars

            Legge ut info om radiobjellene på hjemmesida

            Legge ut årsmøtereferat på hjemmesida

 

Marianne

            Oppdatere fylkesstyret på Min side på NSG.

 

 
Møre og Romsdal Sau og Geit Org. nr.: 971 375 256
Leder Ronald Cato Slemmen
Tlf: 90 14 75 46
E-post: slemmensau@gmail.com
Sekretær Stig-Runar Størdal