Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Juni 2020
Ma Ti On To Fr
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       

Siste publiserte artikler

Referat fra medlemsmøte KSG 18 mars 2019

Stad og tid for møte

Uskedalen gamle skule, 18. mars 2019 kl 19:30

 

Innlegg frå Arne Oftedal i Mattilsynet om den nye Dyrehelseforskriften

Forskrift om tiltak mot sjukdommar og zoonotiske agens hos dyr – blant anna MRSA

Vi har verdens beste dyrehelse

Nye utfordringar er åpne grenser, auka insp. og nye nisjer

Vi skal bli betre på å forebygge

Dyreeigar har ansvar for smitte, staten for livdyrkontroll

Betre hygiene, smittesluse, eige dør for dyretransport, toaletter

Betre kunnskap, dyreholdar skal ha oppdatert kunnskap og må på kurs om dyrehelse frå 01.01.2020

Betre smittevern, rutinar om smittevern, alle skal ha smittevernplan

Oppdaterte helseopplysningar, helsekort

Strengare reglar for å flytte dyr, karenstid, enklare å flytte småfe

Nye reglar for flytting av småfe - fortsatt forbud mot flytting av hodyr sau, hanndyr kan selgjast innad i fylket med egenerklæring

Mogleg med livdyrsamarbeid, registrert hos Mattilsynet, innan fylket og maks 4 dyrehaldarar

Tilgjengelege skjema på www.mattilsynet.no

Transport – regelverk – pålessing/avlessing

Transport til og frå beite

Transport av sjuke og skadde dyr, skånsom behandling av dyr

Dyr som ikkje skal transporterast – halthet, søyer 2 veker før lamming og 1 veke etter lamming, lam yngre enn 1 veke

 

Innlegg frå Svein Rimestad om saualamming og eventuelle lammingsvanskar

Ikkje vent for lenge om da ikkje kjem noko

Ver forsiktig når ein lyt yta fødselshjelp

Bruk nok glidemiddel, samt ver reinsleg og vask sauen bak

Tau til beina og hovudet kan vere til hjelp for å ta ut lammet

 

Innlegg frå Janne Alsaker om fostertelling

Fordelar: Foring, adopsjon og kraftforinnsparing

Utstyr: Scanning maskin, probe, boksen og lesestav

Klargjering før scanning: I forkant ikkje foring siste 24 timar, planlegg gjennomføringa og ha nok folk

Scanningsdagen: Plassering, vatn, grindar og tidspunkt 60-70 dagar best, 30-120 dagar kan gå

Resultat: Treffprosent 80% i fjor (men manglande tilbakemelding frå ein del), kasting kan skje, sortering

 

Annan informasjon

Tina informerte om ”REKO-ringen” i Kvinnherad. Salgskanal på facebook mellom bonde og forbrukar, 10. april er fyrste dag for utlevering av varer

Kvinnherad Sau og Geit har no fått heimeside kor ein kan finne informasjon om aktuelle saker. Tina har ansvaret for denne. http://www.nsg.no/hordaland/lkvinnherad/

Det vert kurs i nye reglar frå Mattilsynet

 

 
Kvinnherad Sau og Geit
Org. nr.:
Besøksadresse
N-
Postadresse
N-
Kontakt Tlf.: (+47)