Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Juli 2020
Ma Ti On To Fr
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       

Siste publiserte artikler

Referat fra medlemsmøte KSG 28 mai 2019

30.06.2019 | Skrevet av Tina Rosvold Eik

Medlemsmøte i Kvinnherad Sau og Geit 18. mars 2019 
 
Stad og tid for møte 
Uskedalen gamle skule, 28. mai 2019 kl 19. 15 stykker deltok på møtet.  

Bjarne Berge opna møtet og ønskte velkommen. 
 
Innlegg frå Hilde Håland i Fatland om sauakontrollen 
Sauakontrollen vårarbeid: Sjekk manglande opplysningar på sida til kontrollen, og at 
registreringane er rette. Slakta sauer skal ein oppgje utrangeringsårsak på. På årsrapporten kan 
ein sjå kor ein kan bli betre. Beite/binge kan vere aktuelt med fordeling av dyr og eventuell 
tilvekst.  
Kopplam: Kva vil ein? Grillam eller haustlam? Konstant foring. Mjuke overgangar. Veg og 
slakt etter ynskja slaktevekt. Beitetilskot vert gitt ved haustlam. 
 
Innlegg frå Leif Trygve Berge i NLR Vest om beitedrift med sau 
Avdråtten svingar i lag med forkvaliteten. Utnytt garden sine ressursar. Bevar kulturlandskap. 
Ha fokus på dyrevelferd. Ha nok beite, vurder behov for tilleggsfor.  
Grasvekst/grashøgder: Passe høgt gras er 5-10 cm, vert da over 15 cm vrakast da. Ikkje 
snaubeit (under 5 cm). Smakeligheten avtar utover i sesongen.  
Vatn på beite: Sauer treng 3-6 liter vatn dagleg. Dei drikk 5-10 gonger dagleg. Sjekk 
bekk/stamp. 
Gode gjerder trengs. 
 
Beitestell: Vassjuk jord treng drenering. Mogleg med grøftetilskot. Kalking er viktig. Bruk 
skjellsand/grovdolomitt max 300 kg pr mål. Litt kalk betre enn ikkje noko. Helikopter er 
mogleg. Gjødsling med husdyrgjødsel er mogleg. Gjødsling med mineralgjødsel mogleg sjølv 
med dyr på beite. 15-20 kg kvar gong ein gjødslar. 18-3-15 er best, ein treng kalium i beita. 
Heilgjødsel er mogleg for langtidsvirkning.  
 
Beitestell – bekjempe ugras:  
Ugras er da som vert vraka, er lite smakleg, er giftig, har tordnar eller svir.  
Lyssiv er eit problem. Den likar vassjuk, sur og dårleg gjødsla jord. Lav pussing haust/vinter. 
Sprøyting virkar godt. Mekoprop og MCPA har behandlingsfrist 2 veker. 
2-årig tistel har bladrosett fyrste året, 2. året er det stengel og blomst/frø. Deretter dør den. 
Spreiar seg berre med frø. Tiltak: Ein kan hakka den opp eller sprøyta med Mekoprop og 
MCPA. 
Vegtistel er eit nytt problem.  
Høymole – vanleg høymole/byhøymole blir vraka, 3000 frø på kvar stengel på kvar plante. 
Sprøyt rosett med Starane XL, frist er 2 veker. Luking med greip.    
Landøyda er ein giftig plante for hest og storfe. Blir vraka. Sau tåler eta den. Starane XL til 
sprøyting. Frist 2 veker.  
Vassarv lyt sprøytast.  
Einstape kan slåast eller sprøytast med Grastil + klebemiddel. 
 
Innlegg frå Bjarne Berge om toxoplasmosevaksinering og evaluering 
Mange har testa dette. D fleste har gode erfaringar og vil ikkje slutta med dette. Ny 
vaksinering lyt tingast tidleg, seinast 1. juli. Kjem i veke 41 og lyt brukast innan 1 veke. Det 
er 20 dosar i pakken.  

Annan informasjon  
Det vert klyppekurs i august. Lyt ha påmelde for oppstart.  
Det vert seminkurs i oktober. 
Det vert slaktekurs 9. november – slakting og eventuelt partering.  
Kåringssjå vert halde siste helga i sptember. Ein lyt vere obs på kva verar ein brukar og kva 
delindeksar dei har. Dette sidan ein brukar dei same verane i heile landet. 

 
Kvinnherad Sau og Geit
Org. nr.:
Besøksadresse
N-
Postadresse
N-
Kontakt Tlf.: (+47)