Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Juni 2020
Ma Ti On To Fr
1234567
891011121314
15 16 1718192021
22232425262728
2930     
       

Retthjelpsdekning

Når man er forsikret har man vanligvis en rettshjelpsdekning som kommer til anvendelse ved tvister som gjelder de forsikrede objektene. Nedenfor følger en kort oversikt over når en slik forsikring kan være anvendelig.

Landbruksforsikringer innebærer vanligvis også en rettshjelpsdekning, ordningene kan variere noe ved de ulike forsikringsselskap, men stort sett er det en del standarder som er inntatt i polisene. Gå nøye igjennom din forsikringspolise for å se om denne inneholder rettshjelpsdekning og hvilke vilkår som gjelder for deg.

Tvist
Først og fremst er det et krav om at det foreligger en tvist. Det vil si at det må være fremsatt et krav som så er avslått av motparten. En alminnelig forhandlingssituasjon vil ikke nødvendigvis bli akseptert som en tvist og da vil det heller ikke være rettshjelpsdekning. Men saken må ikke være fremmet for retten for at det skal være en tvist. Har man et forvaltningsorgan som motpart vil det ikke foreligge tvist før alle klagemuligheter er fullt utnyttet.

Hva omfattes?
Tvisten må gjelde et objekt som omfattes av forsikringen. Objektet kan være tingelige rettigheter slik som for eksempel veirett og beiterett. For landbruksforsikring kan dette være våningshus, driftsløsøre osv. Men husk; forsikringspolisene inneholder ofte mange begrensninger og hvor ulike typer tvister faller utenfor.

Hvilke utgifter dekkes?
Rettshjelpsforsikringen dekker nødvendige utgifter til egen advokat, gebyr til retten, møtegodtgjørelse for vitner, og honorar til sakkyndige. Når det gjelder sakkyndige er det viktig å merke seg at dette gjelder kun de oppnevnt av retten. Dersom man vil engasjere egne privat, må dette godkjennes av forsikringsselskapet på forhånd for å få utgiftene dekket.

Skulle man bli idømt å betale motpartens saksomkostninger dekkes dette ikke av rettshjelpsforsikringen. Får man tilkjent saksomkostninger vil disse gå til fradrag i rettshjelpsdekningen. Forhåndsgodkjennelse må også innhentes fra selskapet dersom man skal inngå et forlik hvor en del av forliket er at hver part dekker sine egne saksomkostninger.

Forsikringsbeløp og egenandel
Rettshjelpsdekningen begrenses oppad til et beløp i den enkeltes polise. Vanligvis får man dekket opp til kr. 80 000,- til 100 000,-  av sine utgifter. Men den forsikrede må betale en egenandel. Egenandelen utgjør som regel en grunndel fra kr. 2000,- til 4000,- med tillegg av 20 % av de overskytende omkostningene.

Melding til selskapet
Man må melde fra til forsikringsselskapet for å få rettshjelpsdekning etter avtalen. Melding må gis så snart som mulig, går det for lang tid kan en miste retten til rettshjelpsdekning.
                                                                                                                                         til toppen
Skrevet av Kristin C. Hauge ved advokatfirmaet Kindem & Co

« tilbake  
Sist oppdatert: 15.10.2012

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt (sentralbord) Tlf.: (+47) 23 08 47 70