Det vert årsmøte i Haugaland Gjeterhundnemnd torsdag 3 februar kl 19.30 på Ersland Bedehus.

 

Årsmøteinnkalling og årsmelding ligg som vedlegg i denne artikkel.

Regnskap vert lagt frem på årsmøte

Adresse for kvelden er Erslandvegeb 51

5574 Skjold

 

Servering

 

Vel møtt

Styret