Det blir kalla inn til årsmøte i Haugaland gjetarhundnemnd onsdaf27 februar 2019, kl 19.30 på Ersland Bedehus i Vindafjord.

Det vil bli matservering og kaffi. Me håpar å få besøk av nokon som skal halde innlegg før årsmøte, info om dette vil bli sendt ut når alt er avklart.

Alle som er medlem av sau og geit i Bokn, Tysvær, Karmøy, Sveio, Vindafjord og Etne er automatisk medlem av Haugaland Gjetarhundnemnd.

Me ønskjer alle med gjetarhundinteresse på Haugalandet velkommen til årsmøte!

 

Saksliste:

 1.       godkjenning av innkalling
 2.       val av møteleiar og referent
 3.       godkjenning av årsmelding
 4.       rekneskap
 5.       val
 •       Leiar: Emilie Moi Eikje (på val)
 •       Sekretær: Linda Horne (på val)
 •       Kasserar: Kenneth Tverrfjell (på val)
 •       Styremedlem:
  • Arild Hanesand
  •   Jonathan Gerhard Haakull
 •   Vara:  
  • Per Sandvik (på val)
  • Olga Espevold (på val)
 •         Revisor: Ole Andreas Våge   

6. Årsplan 2019

7.  Innkomne saker

8. Eventuelt

Saker til årsmøte må vere levert inn til styret seinast  ei veke før årsmøte (20.02.2019)

Alle kandidatar til styret er førespurd.

 

Helsing styret