Alle dei oppgitte instruktørene er godkjente instruktører og er utdanna gjennom Rogaland Gjetarhund og NSG. 

Ta kontakt med dei om du eller ditt lokallag vil arrangere kurs. De kan også ta direkte kontakt med styret og me kan vidareformidle informasjon. 

 

Godkjenkte intstruktører:

Jakob Markhus, Skjold

Leif Tveit, 

Olga Lilleland Espevoll,Vikedal

Jane Espevoll, Vikedal

Svanhild Markhus, Skjold

Erlend Kvinnesland, Karmøy

Kato Frøvik, Sveio

Lars Grønnstad, Etne

Jakob Gjerde, Etne

Trygve Høines, Karmøy

Tom Inge Lønning, Tysvær

Jakob Veterhus, Suldal

Martin Heggelund, Etne

Kjersti Eikemo, Suldal, 

 Gerhard Håkull, Tysvær