Styretes sammensetning for Haugaland Gjeterhundnemd
VervNavnTlf.e-postValgt
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
1. Vara
2. Vara
3. Vara