Velkommen til årsmøte
Årsmøte vil bli holdt den 16. februar klokken 19:30 på Ersland Bedehus. Det vil bli servert mat og kaffe. 
Alle som er medlem av sau og geit i Bokn, Tysvær, Karmøy, Sveio, Vindafjord og Etne er automatisk medlem av Haugaland Gjetarhundnemnd.
Me ønskjer alle med gjetarhundinteresse på Haugalandet velkommen til årsmøte!

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling

 2. Valg av møteleder og referent. Alle oppmøtte må underskrive protokoll (ref vedtekter)

 3. Godkjenning av årsmelding og Regnskap

 4. Vedtektsendring i § 2, ordlyden “det skal skrivast protokoll frå årsmøte som skal underskrives av dei frammøtte.”

 5. Bømlo sau og geit blir en del av nemnd.

 6. Vedtektsendring i vedtekten §1 Formål

 7. Valnemnd

 8. Valg
  Leiar: Ine Sandhåland-Skorpe, (på val)
  Kasserar: Gudmund K. Håkull
  Sekretær: Ingar Ivesdal 
  Styremedlem: Frode Handeland, prøveansvarleg (på val)
  Styremedlem: Egil Schibevåg, ( på val )
  Vara:
  1. vara Kaia Bratthammer (på val)
  2. vara Merita Øvrebø(på val)
  Revisor: Martin G. Haugland (på val)

 9. Innkomne saker

 10. Premiering av førstegangs fører

 11. Premiering av Haugalandscup 2022

 12. Eventuelt/Ymse

 

Vi oppfordrer medlemmer til å komme med forslag til nye kandidater. Ta kontakt med valgkomiteenleder Linda Horne Hjelmtveit, tlf: 476 34 777.