Lørdag, 9. februar ble årsmøte i Rogaland gjeterhundlag avholdt på Mortavika.  Rundt 18 møtte.  Årsmelding og regnskap ble lagt fram. Les årsmøteprotokollen her. 

Årsmelding 2018  (oppdatert etter årsmøte 09.02.19)

Regnskap 2018

Årsmøteprotokoll 2019