Årsmøtet i Rogaland gjeterhundlag ble avholdt på Mortavika kro, som det har blitt avholdt de siste årene.  Omtrent 20 personer møtte opp.  

Organisering av gjeterhundarbeidet i Rogaland

En av de viktigste sakene som stod på agendaen var framtidig organisering av gjeterhund. Jacob Vetrhus la fram sak om dette fra RGLs styre. Tor Gaute Eikeland, fra styret i RSG, som sammen med Håvard Helgeland, leder i RSG, Jacob Vetrhus, leder i RGL og styremedlem i RGL Erlend Kvinnesland, sitter i arbeidsgruppa som jobber med en felles sak om temaet. Eikeland la fram arbeidet i arbeidsgruppa så langt som det har kommet nå. Vedtaket på RGLs årsmøte ble som følger: 

Årsmøtet i RGL stemmer for at gjeterhundarbeidet organiseres gjennom eget lag og ikke som nemnd, med mulighet for å justere kontingenten i henhold til bevilgninger fra RSG og generell økonomi i laget.

Årsmøtet gir tillit til at arbeidsgruppen og styret i RGL fremmer sak som er til beste for gjeterhundarbeidet i Rogaland.

Utdeling av oppmerksomheter

I tillegg var det mange nye gjeterhundførere som var invitert til utdeling av en oppmerksomhet.  Fem av disse hadde anledning å møte opp, og fikk utdelt en Logan A1 fløyte, med gravering, samt et års medlemskap i RGL. Flotte håndmalte fat ble også delt ut til 1.-3. plass i fylkesmesterskapet, samt fylkesmesterens vandrepokal og pokal til årets unghund. 

Til minne om Sverre Madland

Årsmøtet tok seg også tid til å minnes Sverre Madland, som døde i fjor.  Hartvig Johnsen fortalte historier og mimret om det flotte samarbeidet og ikke minst vennskapet de hadde hatt over mange år. 

Styret 2020

Styret i 2020 blir som følger:

  • Jacob Vetrhus (Leder, gjenvalg 1 år)
  • Sven Kverneland (gjenvalg 2 år)
  • Ingar Ivesdal (gjenvalg 2 år)
  • Erlend Kvinnesland (ikke på valg)
  • Ola P. Hetland (ikke på valg)
  • 1. vara - Anita Vikingstad (1 år)
  • 2. vara - Arnt Erik Eid Andersen
  • 3. vara - Kurt Kristensen

Her kan du lese fullstendig årsmøteprotokoll.