Lørdag, 12. og søndag, 13. desember arrangerer Hå gjetarhundnemnd distriktsprøve i Kl. I og II.

Påmelding til Arvid Årdal på tlf (91152104) eller mail (arvidardal(a)gmail.com).