Rogaland gjeterhundlag arrangerer Fatland cup, innledende runder, i samarbeid med Hå gjeterhundnemnd.

Prøven blir holdt lør-søn 31. juli - 1. aug, på Kvalbein 51, Brusand, hos Kirsten og Ole Magnar Undheim, på et beite ved havet (litt lenger nord enn tidligere).

Dommer for dagene er Arne Loftsgarden. Oppstart dommergjennomgang kl 06:45.

Startkontingent på 300 kr pr. hund pr. dag betales før oppstart første dag til kontonummer: 3250 10 23395. Ikke kontanter.

Startlister

Startliste lørdag

Startliste søndag

Påmelding

Påmelding til lørdag, 31. juli - innledende runde 1 

Påmelding til søndag, 1. august - innledende runde 2

Cupen er for ekvipasjer som hører hjemme i Agder, Rogaland og Vestland fylker. Ekvipasjer fra disse fylkene blir prioritert, men dersom det vurderes å være ledig plass, vil det være mulig for ekvipasjer fra andre fylker å delta. Dette vurderes fra år til år etter påmelding.

Cupen har to innledende runder. Det er en begrensning på tre hunder pr. fører, men det fylles på med flere hunder fra de nevnte primærfylkene dersom det er plass, før det tas inn hunder fra andre
fylker.

De åtte beste ekvipasjene fra første innledende runde og de åtte beste fra andre innledende runde, som ikke allerede har kvalifisert seg i første runde, går videre til finalen i cupen.

Du finner vedtektene for cupen her.

Resultater

Resultater vil etterhvert bli lagt ut her.

Kvalifisering til finale

Informasjon om hvem som har kvalifisert seg til finalen legges etterhvert ut her.