På årsmøtet tidligere i år ble det fremmet forslag om å arrangere Fylkesmesterskap også for Kl. I. Tanken er at dette kan være med å rekruttere nye førere til laget hvis det finnes flere større arrangement, som også retter seg mot førere med Kl. I-hunder.

På første styremøte ble det enighet om at man først og fremst må finne arrangør til en slik konkurranse, før det settes i gang arbeid med å utarbeide reglement for et slikt Fylkesmesterskap.  Styret ønsker derfor tilbakemelding på dersom det er noen som kan arrangere dette. 

Meld inn til rogaland.gjeterhundlag@gmail.com, innen 1. mai. 

Ingen arrangør meldte seg innen fristen, og arrangementet går derfor ut.