Fylkesmesterskapet i Rogaland arrangeres søndag, 3. oktober i Sandes, i samarbeid med Sandnes Sau og geit. 

Arena for dagen blir Steinfjellvegen 86, 4337 Sandnes. Dommer blir Stein Dalland.  Flokkene består av norsk kvit sau, og muligens en spælsau i hver flokk.

Dommergjennomgang kl 07:45, første hund går kl 08. 

Startlister og resultater

Her finner du startlista.  Resultatene blir lagt ut etter hvert på FB, og blir til slutt publisert på terminlista. 

Påmelding

Fristen for å melde seg på var søndag, 26. september.

Mesterskapet er åpent for ekvipasjer i kl. III, hjemmehørende i Rogaland fylke. Påmeldingsskjemaet gir mulighet for å melde på fire hunder, men man er da ikke garantert deltakelse av fjerde hund.  Nærmere beskjed vil bli gitt til de dette gjelder.

Startavgift: 400,- per ekvipasje, og må være betalt før oppstart. Betales til: 3250.10.23395.