Lørdag, 5. oktober arrangeres Fylkesmesterskapet i Rogaland 2019 i Strand kommune. Mesterskapet er åpent for ekvipasjer i klasse III, hjemmehørende i Rogaland fylke. Dommer på mesterskapet blir Trygve Høines.

Fylkesmesterskapet arrangeres med en innledende runde, og påfølgende finale med de 10 beste ekvipasjene. I den innledende runden er det deling med fire umerka sau, mens det i finalen blir fem sau med deling og singling av merka dyr. Utgang ca. 250 meter. 

Prøven starter kl 08, dommergjennomgang 07:45. 

Nærmere adresse til arrangementet er: Hellandsheivegen 276, 4120 Tau

Her er informasjon fra Visit Norway om overnatting i nærheten av Strand

Påmeldingen er nå åpen, og fristen for å melde seg på er søndag, 29. september. Det er satt en begrensning til tre hunder per fører. Påmeldingsskjemaet gir mulighet for å melde på fire hunder, men man er da ikke garantert deltakelse av fjerde hund.  Nærmere beskjed vil bli gitt til de dette gjelder. 

Startavgiften på 300 kr per ekvipasje skal være betalt senest før oppstart. Innbetales til kontonr: 3250.10.23395. Merk med "FM". Når startlistene er publisert er påmeldingen bindende, og man må betale startavgiften for alle påmeldte ekvipasjer uavhengig av om man starter eller ei. NB! Å betale startavgift for for fjerde hund er ingen garanti for at man får starte. Vi anbefaler derfor å vente med å betale for fjerde hund til klarsignal blir gitt. 

Påmelding

Her er lenke til påmeldingsskjema. Påmeldingen er nå stengt. 

Startlister

Her er lenker til startlistene 

Resultater

Her er resultatlista innledende runde 

Her er resultatlista for finalen 

Smittevernplan

Oppdatert 27.09.19: Ettersom Mattilsynet har opphevet rådet om å unngå nærkontakt med andre hunder vil smittevernplanen frafalles.  Det vil si at det ikke vil bli avkrevd ekstra dokumentasjon i forbindelse med prøven.  Det oppfordres ellers til å følge de generelle rådene fra Mattilsynet, oppdatert 26. september 2019. 

På grunn av den pågående situasjonen med ukjent hundesykdom, har NSG besluttet at arrangør skal utarbeide en spesifikk smittevernplan som ivaretar de forhold og anbefalinger gitt av Mattilsynet. Planen som er utarbeidet og presenteres her er i stor grad basert på den smittevernplan som er utarbeidet for tilsvarende NS-prøve og Norgesmesterskapet, som skal foregå i Alvdal, Hedmark. Den smittevernplanen er utarbeidet i tett samarbeid med Mattilsynet.
De konkrete tiltakspunktene som blir iverksatt på Fylkesmesterskapet er: 

  • Kun hunder som skal delta på prøven har adgang til arenaen.
  • Vaksinasjonskort må medbringes, og vil bli sjekket før oppstart.
  • Lufting av hunder på arenaen skal minimeres.
  • Avføring etter lufting skal plukkes opp og kastes i egnet kontainer/søppeldunk.
  • Alle førere har ansvar for å unngå kontakt med andre hunder i møte- og luftesituasjoner.
  • Alle førere har ansvar for at hundene blir holdt i bånd fram til ekvipasjen er på banen.
  • Personer som ikke respekterer punktene i smittevernplanen, kan bli bortvist fra arenaen.