De opprinnelige uttaksreglene ble vedtatt på årsmøtet 2020. Etter dette har det som kjent vært full stillstand i det norske samfunnet over lengre tid på grunn av Covid-19-pandemien.  Dette har ført til at flere store arrangement er blitt avslutt, eller flyttet, slik som bl.a. konfirmasjoner.  Disse er nå flyttet til høsten 2020. 

Hå gjeterhundnemnd ved leder Arvid Årdal rettet en forespørsel om å endre uttaksreglene til at det skulle være valgfritt hvilke Norgesserieprøver som skulle inngå i uttaket til NM på grunnlag av de endringene som pandemien har brakt med seg. Styret i RGL har diskutert saken, og har nå vedtatt at forslaget vil bli tatt til følge. De nye uttaksreglene blir da som følger: Poengsystem som i NS. Fylkesmesterskapet i Rogaland, og valgfrie NS-prøver. Tre av fem prøver som tellende. Fylkesmesterskapet er ikke låst.