Rogaland Gjeterhundlag ble stiftet i 1973, og er etablert for å ivareta gjeterhundarbeidet i Rogaland fylke. 


Lagets oppgaver er blant annet å stimulere til opplæring og bruk av gode gjeterhunder i fylket, utdanne og bidra med å skaffe instruktører til lokale gjeterhundkurs, arrangere årlige fylkesmesterskap i bruk av gjeterhund og hjelpe til med omsetting av renrasede, gode gjeterhunder.

Medlemmer: I mai 2020 hadde RGL 116 betalende medlemmer.