Rogaland gjeterhundlag arrangerer Fatland cup, innledende runder, i samarbeid med gjeterhundnemnda i Sandnes sau og geit.

Prøven blir holdt lør-søn 27.-28. august, på Kverneland.  Prøven foregår i utmark, med Sven Kvernelands sauer. Dommer for dagene er Gunnar Henning Bakka (Hordaland). 

Startkontingent på 350 kr pr. hund pr. dag. Den skal først betales når påmeldingen er bekreftet fra RGL, men må være betalt innen oppstart konkurransedagen.  Betales til kontonummer: 3250 10 23395. Ikke kontanter.

Startlister

Startliste for lørdag, 27. august 2022

Startliste for søndag, 28. august 2022

Påmelding

Påmelding til lørdag, 27. august - innledende runde 1 (Åpner 1. august)

Påmelding til søndag, 28. august - innledende runde 2 (Åpner 1. august)

Påmeldingsfristen er fredag, 19. august. Det kan bli fullt før påmeldingsfristen.  Da opprettes venteliste. 

Cupen er for ekvipasjer som hører hjemme i Agder, Rogaland og Vestland fylker. Ekvipasjer fra disse fylkene blir prioritert, men dersom det vurderes å være ledig plass, vil det være mulig for ekvipasjer fra andre fylker å delta. Dette vurderes fra år til år etter påmelding.

Cupen har to innledende runder. Det er en begrensning på tre hunder pr. fører, men det fylles på med flere hunder fra de nevnte primærfylkene dersom det er plass, før det tas inn hunder fra andre fylker.

De åtte beste ekvipasjene fra første innledende runde og de åtte beste fra andre innledende runde, som ikke allerede har kvalifisert seg i første runde, går videre til finalen i cupen. Dato for finalen er ikke endelig satt, men mest sannsynlig foregå i november.  

Du finner vedtektene for cupen her.

Resultater

Resultater ligger i terminlista.  

Kvalifisering til finale

De som kvalifiserte seg til finalen 12. november er: 

Sven Kverneland med Boss
Glenn Nodland med Nemi
Jane Espevoll Haugen med Saga
Jane Espevoll Haugen med Iris
Erlend Kvinnesland med Ziko
Anniken Kristiansen med Kay
Sven Kverneland med Buddy
Jarl Nord-Varhaug med Tullamoredew 
Linn Kristin Flaten og Nesbakkens Ted
Svein Berge og Alva
Jane Espevoll Haugen med Ipa
Camilla Espevold med Isa 
Glenn Nodland med Djerv's Bea 
Glenn Nodland med Enja
Leif Helge Rønneberg med Japp
Erlend Kvinnesland med Minni