Fylkesmesterskapet i Rogaland arrangeres søndag, 2. oktober i Sveio. I år foregår FM i samarbeid med Haugaland gjeterhundlag og Hordaland gjetarhundnemnd. Hordaland har sitt mesterskap lørdag, 1. oktober. 

Arena for dagen er hos Frode Handeland, Dyngjevegen 105, 5550 Sveio. Dommer blir Stein Dalland.  Flokkene består av norsk kvit sau, etter planen fire voksne og et lam i hver flokk. 

Dommergjennomgang kl 07:45, første hund går kl 08 (kan bli justeringer, oppdatert info vil da bli gitt). 

Canelana har gått inn som fast sponsor av premier til fylkesmesterskapet i Rogaland, noe vi setter stor pris på!

Startlister

Her er startlista for innledende runder.

Startavgift: 400,- per ekvipasje, og må være betalt før oppstart. Betales til: 3250.10.23395, merk med prøve og ev. navn. 

Resultater

Resultatene blir lagt ut etter hvert på Facebook, og blir til slutt publisert på terminlista

Påmelding

Påmeldingsskjemaet finner du her. Det åpner lørdag, 10. sept kl 09. Fristen for å melde seg på er søndag, 25. september.

Mesterskapet er åpent for ekvipasjer i kl. III, hjemmehørende i Rogaland fylke. Påmeldingsskjemaet gir mulighet for å melde på fire hunder, men man er da ikke garantert deltakelse av fjerde hund.  Nærmere beskjed vil bli gitt til de dette gjelder.