ÅRSMØTE HAUGALAND GJETERHUNDNEMND 2021


Det blir kalla inn til årsmøte i Haugaland Gjeterhundnemnd Torsdag 17 Juni Kl 19.00
På Ersland Bedehus i Skjold.
Alle som er medlem av Sau og Geit i kommunene; Bokn, Tysvær, Karmøy, Sveio, Vindafjord, Ølen, Nedstrand og Etne er automatisk medlem av Haugaland Gjeterhundnemnd.
Me ønsker alle med gjeterhundinteresse velkommen på årsmøte.


Saksliste:
1.Godkjenning av innkalling
2.Val av møteleder og referent. Alle oppmøtte må underskrive protokoll (ref vedtekter)
3.Godkjenning av årsmelding og Regnskap
4. Valg
   A: Leder, Arild Hanesand, på valg (tar ikke gjenvalg)
   B: Sekretær, Linda Horne, ikke på valg (har bedt om å bli frigitt fra sitt verv)
   C: Kasserer, Kenneth Tverrfjell, på valg (tar ikke gjenvalg)
   D: Styremedlem, 1: Gerhard Håkull, ikke på valg
   E: Leif Tveit, ikke på valg (har bedt om å bli frigitt fra sitt verv)
   F: Vara, 1: Cecilie Tønnesen-Vestbø, på valg
   G: Per Sandvik, på valg
   H: Revisor; Ole Andreas Våge, på valg
5. Valgnemnd
6.Innkomne saker
7.Premiering
8.Eventuelt/Ymse


Saker må være i styrets hender senest 14/6-21


Mvh Styret