Årsplan 2019    
August Haugalands cup Tysvær i starten av august
    Ognøy i slutten av august
oktober Haugalands cup Suldal?
November gjeterhundprøve Sveio

I dette vestlandsværet er alt med eit lite forbehold.Det er difor ikkje satt nokon datoar før det nermar seg og ein ser kva baneforhold ein har. 

Det bli som opplyst på årsmøte ikkje arrangert større nasjonale prøver i år. Me har også fleire aktiviteter under planlegging, desse vil bli annonsert når alt er klart.