Hallo
litt sent ute, med det er blitt sendt ut på høring om instruktørutdanning fra NSG. Har du noe innspill eller tilbakemeldinger på utkastet, send dette inn til oss på haugalandgjeterhund@gmail.com innen 9.juli.