Haugaland gjetarhundmend har sitt utspring frå lokallaga i Nsg på Haugalandet. Det er ikkje medlemskontingent i laget og me har ikkje nokon medlemsliste, men ein må vere medlem i  eit lokallag i Norges sau og geit på Haugalandet for å vere medlem hjå oss. Ein må også vere medlem i nsg for å kunne delta på gjetarhundprøvar. 

 

Haugaland gjetarhundnemnd er under følgjande lokallag og ein må vere medlem i desse for å vere medlem hjå oss:

Etne, Ølen, Sandeid, Vikedal og Imsland, Vats, Skjold, Bokn, Tysvær, Nedstrand, Sveio og Karmøy.

Ta kontakt med ditt lokallag for innmelding, eller direkte på skjema på heimesida til Nsg sentralt.