Det var stort frammøte, og me koste oss med mat og gode kaker!

I år blei premiering av Haugalands cupen gjennomført på årsmøte. Vinnerane i kvar klasse fekk rosemalt fat i vandrepremie, og ein fin tallerken med påmalt bilete av vinnarhunden.

  • Vinnar klasse 1 Jakob Markhus
  • Vinnar klasse 2; Leif Tveit
  • Vinnar Klasse 3 Erlend Kvinnesland

Tallerkenane var mala av Merita Øvrebø, og var veldig fine! Kjekke premiar å få!

Nye førerar fekk også kaffikrus frå laget, som ein oppmerksomhet for god innsats i å få godkjent sin første hund som gjetarhund. Dei nye førerane i laget er :

Leif Ørke, Ine Sandhåland, Ane Wågel, Jostein Ytreland, Laura Tronstad og Hanne Lundal. Me gratulera!!

 

Haugaland Gjetarhundnemnd har i fleire år arrangert store nasjonale prøvar, både Norgesserien og Nursery. Det blei i år beslutta å ha eit "pauseår" frå nasjonale prøvar. Me vil heller erstatte denne prøve helga med ei prøvehelg i klasse 1, 2 og 3 for lokale

Haugalands cupen vil bli arrangert i år også. 

 

I valget blei Emilie Moi Eikje gjenvalgt som leiar, Kenneth Tverrfjell og Linda Horne blei også gjenvalt. Cecilie Tønnesen blei valgt inn som 1 vara.  Styret vil konstituere seg sjølv på neste styremøte

Styret i 2019 ser difor slik ut:

Leiar : Emilie Moi Eikje

Styremedlem:

Linda Horne

Kenneth Tverrfjell

Jonathan Gerrhard Håkull

Arild Hanesand

1 vara: Cecilie Tønnesen

2 vara: Per Sandvik