Styret 2019 består av:

leiar: Emilie Moi Eikje, tlf: 93216339, e-post: emilie.eikje@gmail.com

Sekretær: Linda Horne, tlf: 47634777, e-post; spell_linda@hotmail.com

Kasserar: Kenneth Tverrfjell, tlf: 90042515, e-post kennethtv@leroy.no

Styremedlem: Arild Hanesand, tlf 97097997, e-post Arildhanesand@gmail.com

Prøveansvarleg:   Jonathan Gerrhard Håkull, tlf; 48230403, e-post gerhard_haakull@hotmail.com

Vara: 1vara: Cecilie Tønnessen-Vestbø

          2. Vara Per Sandvik