Me i styret ønskjer velkommen til alle gjetarhundinteresserte til julemøte i Skjold på Ersland bedehus onsdag den 27 november kl 1930! Adresse Erslandsvegen 51

Audun Seilen i frå gjetarhundrådet i  NSG kjem og informera om gjetarhundrådet og gjetarhundarbeidet i nsg.

 

Det blir servert julegraut og pepperkaker, og sjølsagt god stemning! 

 

Alle som er medlem i sine lokale sau og geitlag er automatisk medlem av Haugaland Gjetarhundnemnd

Ta med deg ein venn og kom!