Sele dyreklinikk ligger på Kleppe i Klepp kommune. Samarbeidsavtalen sikrer våre medlemmer hele 20% rabatt på konsultasjonshonoraret hos dyreklinikken. 

- "Styret i RGL har i høst jobbet for å få på plass en rabattordning i Sør-Rogaland tilsvarende den vi allerede har inngått i Nord-Rogaland.  Vi er derfor svært glade for at Sele dyreklinikk nå blir med på laget og gir våre medlemmer gode rabatter" sier leder i Rogaland gjeterhundlag, Jacob Vetrhus. 

Dersom man ønsker å benytte seg av rabatten må man opplyse om at man er medlem i Rogaland gjeterhundlag, og dyreklinikken sjekker da opp mot oppdatert medlemsregister.  RGL sender oppdaterte lister til dyreklinikkene en gang i året. 

Det er ikke mulig å gi rabatt på medisinene som benyttes, derfor inngår heller ikke disse i rabattavtalen. 

Adressen til Sele dyreklinikk er Verdalsvegen 2b,Kleppe. Du når dem på tlf: 51 42 33 00, og post@seledyreklinikk.no. 

Fra før har vi inngått en rabattavtale med Haugaland dyreklinikk om konsultasjonshonoraret, samt øyelysing

Er du ikke medlem i Rogaland gjeterhundlag?  Da melder du deg inn her!