Saker til årsmøtet må være lever styret innen søndag 27.01. Vi ønsker alle gamle og nye medlemmer velkomne. Det blir enkel servering. Viss det er noen som ikke er medlem og ønsker og støtte Rogaland gjeterhundlag i arbeidet med å fremme gjeterhunden sin plass i Rogaland , kan dere melde dere inn i laget på dette skjemaet: 
 
 
Hilsen Styret.

Årsmelding

Årsmøteinnkalling