På fredag, 19. februar kom regjeringen med noen lettelser i smitteverntiltakene. Det er allikevel anbefalt og enten utsette eller avlyse arrangementer som bringer sammen folk fra flere kommuner.  Vi har en tredje mulighet, nemlig å arrangere møtet digitalt. 

Styret i RGL har av den grunn besluttet at årsmøtet 2021 skal arrangeres digitalt via plattformen Teams.  Dette gjøres for å ikke utsette medlemmer for unødvendig smitterisiko. Agendaen vil derfor bli redusert til det mest nødvendige. Utdeling av premier og oppmerksomhet til førstegangsførerne blir utsatt til et eget arrangement. Det håper vi å kunne avvikle høsten 2021. 

Det vil bli påmelding til årsmøtet, og du melder deg på her  Påmeldingsfristen er 1. mars. 

Vi minner ellers om at evt. innkommende saker må være oss i hende senest én uke før årsmøtet, altså innen 1. mars. Sendes på e-post til rogaland.gjeterhundlag[at]gmail.com. 

Saksliste og sakspapirer: 

Innkalling og saksliste årsmøte 2021

Årsmelding for 2020

Årsregnskap for 2020