Etter å ha utsatt årsmøtet i håp om å kunne gjennomføre årsmøtet med fysisk oppmøte, måtte styret i RGL innse at dette ikke var mulig med de nødvendige smitteverntiltakene som er i landet per nå.  Styret var spente på hvor mange som fant veien inn i årsmøtet via Teams. 

Totalt var det 18 deltakere påkoblet samtidig, inkludert to observatører fra Rogaland Sau og geit.  Deltakertallet har de siste par årene ligget på rundt 20, så noen færre deltakere ble det.  Allikevel må man kunne si seg fornøyd med et så stort oppmøte på en møtearena som var ganske ukjent for flere.