Også i år var Covid-situasjonen så usikker, at man valgte å avvikle årsmøtet digitalt.

Det var 20 stk som deltok på årsmøtet.  Møtet ble gjennomført uten større problemer, og stemmegivningen ble gjort muntlig/digitalt. 

Nytt styre ble valgt.  Det nye styret finner du her. Ingar Ivesdal, som har vært styremedlem i fire år, og Jacob Vetrhus, som har sittet i styret i ti år, samt som leder i fem av disse, ble takket for sin innsats for laget. 

Protokollen fra møtet finner du her.