Hå gjeterhundnemnd arrangerer gjeterhundkurs, med arl Nord-Varhaug og Karl-Johan Mattingsdal som instruktører. 
Kurset holdes lørdag og søndag, 5.-6. mars, og varer fra kl 10 til ca 14/15 begge dager. 

For medlemmer i Sør-Jæren Sau og geit er prisen 2000 kr, 2500 kr for ikke-medlemmer. Kurset er aktuelt for alle nivå, gi gjerne en tilbakemelding på nivå ved påmelding.  

Ola og Inger Helen Grødem stiller med arena for kurset, og adressen er: Vålandsveien 180, 4365 Nærbø 

Du melder deg på til tlfnr. 993 61 036.