Dalane Gjeterhundlag inviterer til Gjeterhundkurs hos Glenn Nodland i
Egersund. Vi er så heldige å få med oss to instruktører, Arvid Årdal og Glenn Nodland.

Dato for kurset er Lørdag og søndag, 21.-22. desember. Påmelding for kurset rettes til Ola Hetland tlf 51450431 / 97686116 eller på mail: olaphetland@gmail.com.