Dette er for å få opp interessen for gjeterhund, og med tanke på å danne et gjeterhundlag til høsten. Vi er så heldige at Glenn Nodland og Jan Tore Brattebø blir med på treningskveldene.

Håper dette er noe som frister mange.

Følgende tirsdagskvelder kl. 17.00: 

  • 30/7 - hos Jan Tore Brattebø
  • 6/8 - hos Leif Håkon Korsbø
  • 13/8 – hos Børge Høyland
  • 20/8 – hos Glenn Nodland
  • 27/8 - i Sokndal

Har du spørsmål ta kontakt med Ola P. Hetland (tlf. 97 68 61 16)

Mvh,

Sau og Geit region Dalane (Bjerkreim, Egersund, Helleland, Lund, Sokndal og Heskestad)