For at Rogaland gjeterhundlag skal kunne ha god oversikt over antall nye førstegangsførere i fylket, er vi avhengig av hjelp fra prøverarrangører.  Gjennom å samle inn denne informasjonen får vi blant annet gode indikasjoner på rekrutteringen på grasrotnivå i fylket.

For å få samlet inn denne informasjonen ber vi om at arrangører av prøver melder inn nye førstegangsførere på e-post til: rogaland.gjeterhundlag[at]gmail.com.