Rogaland gjeterhundlag inviterte nyoppnevnt hovedinstruktør Linn Kristin Flaten for å holde oppdateringskurs for instruktører, og fullføringskurs for instruktøraspiranter som begynte i 2020.  Hun takket sporty ja, selv om dette var første kurset hun holdt for andre instruktører. 

Til sammen femten personer deltok på kurset, hvorav fem nye instruktører.  Erlend Kvinnesland stilte sau, marker og etter hvert også husly til disposisjon for hele gjengen. Etter en teoribolk på lørdags formiddag ble mesteparten av dagene tilbrakt i og rundt kveet.  Flere sporty "prøvekaniner" stilte seg til disposjon for kursdeltakerne, og det ble lærerikt for både instruktører og prøvekaniner.  

Til tross for at vi befant oss på det milde Sørvestland, lavet snøen ned, ofte sideslengs.  Det ble etterhvert både en kald og våt fornøyelse.  Da gjorde det godt å komme inn i stua til Hilde, hvor vi hadde varm mat, mye kaffe og god drøs.  

De fem nye instruktørene ble utsjekket og godkjent. Camilla Espevold, Ingar Ivesdal, Sverre Nordbø, Glenn Nodland og Karl-Johan Mattingsdal er nå offisielt godkjente instruktører som snarlig vil være å finne på instruktørlistene.  Vi gratulerer!