Sandnes Sau og geit arrangerte NS-prøve høsten 2021.  Som en takk for innsatsen ble det arrangert temakveld og sosial sammenkomst i går.  

Det ble servert pizza til deltakerne hos Kato Sinnes.  Sven Kverneland (styremedlem i RGL og medlem i Sandnes sau og geit) var invitert inn til å ha litt teoriundervisning. 

Det var veldig kjekt. Det var en kjekk og engasjert gjeng, fortalte Kverneland da han var ferdig med sin presentasjon.