Gjeterhundrådet hadde møte 23. mars, og søknaden fra Hå gjeterhundnemnd om å arrangere NM i 2022 stod på agendaen.  Nordland hadde også fremmet søknad om å arrangere NM samme år.    

Etter dialog med Hå gjeterhundnemnd ble det enighet om at NM-søknaden fra Hå også stod ved lag for 2023. Dermed hadde Gjeterhundrådet anledning til å tildele Rogaland og Hå NM for 2023, mens NM i 2022 da blir arrangert i Nordland.