Det vil si at det ikke vil bli iverksatt noen endringer fra og med 1.1.2020 som NSG annonserte tidligere i vår. 

De nye reglene krever at det oppnås minst 50 prosent (27,5 poeng) på de tre første deløvelsene; utgang, løysing og inndriving. 

Regelendringen innføres for å sikre at hunden faktisk er brukende som gjeterhund, som kan hente sauene på en god måte. 

Du kan lese mer om bakgrunnen for regelendringen på nsg.no sentralt og i siste utgave av Sau og geit (nr. 3/2019).