Denne helga ble oppdateringskurset for allerede godkjente instruktører, og kurs for nye instruktører, avholdt i Rogaland. Hovedinstruktøren på kurset var Jo Agnar Hansen, og hele atten deltakere møtte opp.  Sven Kverneland hadde ordnet lokaler, sau og innhegning. 

- "Dette er et viktig og bra kompetansehevingstiltak for instruktørene i Rogaland", sier Jacob Vetrhus, leder i Rogaland gjeterhundlag.  "Vi håper og tror at med å gjøre instruktørene enda bedre skodd, og med å få på plass enda flere instruktører, vil vi styrke gjeterhunden som brukshund i sauenæringen i fylket.  Rogaland fylkeskommune har også sett verdien av denne kompetansehevingen, og har innvilget oss en støtte på 17000 kr til dette tiltaket.  Dette er vi svært glade for", fortsetter han.

Fredags kveld var obligatorisk for de nye instruktørene med teoriundervisning. Flere godkjente instruktører valgte allikevel å starte oppdateringen allerede denne kvelden. Lørdag og søndag var obligatorisk for alle.  Dagene vekslet mellom teori og praksis, hvor søndagen i stor grad ble tilbrakt ute. Værmessig kunne man nok vært litt heldigere, med et heller fuktig vær på søndagen.  På lørdagen kunne man faktisk skimte solen en liten stund. 

Deltakerne har fått tilsendt anonyme evalueringsskjema på mail, og svarene skal brukes til å forbedre framtidige kurs og opplegg.  Foreløpige resultater fra evalueringen viser at deltakere hadde godt utbytte av dagene på Kverneland. 

- "Det har vært noen år siden det har blitt gjennomført en slik organisert satsing på kompetanseheving i Rogaland gjeterhundlag, men vi håper å kunne gjenta denne type kurs litt oftere framover, da gjerne i samarbeid med andre fylker" avslutter Vetrhus. 

Takk til fotografene Kjersti Eikemo Tveit, Sven Kverneland og Jacob Vetrhus.