Rogaland gjeterhundlag har det siste året jobbet aktivt med å inngå rabattordninger for sine medlemmer.  Slik vil kontingenten på 300 kr raskt kunne betale seg for medlemmene våre.

Med god hjelp av Jan Tore Brattebø som tok den første kontakten med Eigersund dyreklinikk på våre vegne, så har vi nå nylig inngått avtale om en rabattordning.  Våre medlemmer får fra 1. mars 2020 15 % rabatt på honoraret for veterinærtjenestene på klinikken.  Dette gjelder som vanlig ikke medisindelen av konsultasjonen, ettersom man ikke har anledning til å gi rabatt på medisinene. 

Du får kontakt med Eigersund dyreklinikk på:

tlf: 51491304

e-post: post@eigersunddyreklinikk.no

Adresse: Nytorget 3, 4370 Eigersund

Facebook

Nettside

Vi er svært glade for at Eigersund dyreklinikk ønsker et samarbeid med oss, og håper dette er til nytte og glede for våre medlemmer!