Veterinærklinikken på Håvik, Karmøy tilbyr Rogaland gjeterhundlags medlemmer 15% rabatt på honoraret på veterinærtjenester på klinikken. Avtalen trer i kraft fra 1. september 2019. 

- "Vi er veldig glade for å ha fått Haugaland dyreklinikk med på laget, og at de kan tilby oss en god rabattordning" sier Jacob Vetrhus, leder i Rogaland gjeterhundlag.

Klinikken eies og drives i dag av veterinærene Marit Seland Nesse, Ingrid Flesland og Anja Lønning Clausen som alle har lang erfaring i yrket. To av veterinærene har også selv egen interesse for gjeterhund. 

Bilde: Jacob Vetrhus, leder i Rogaland gjeterhundlag og Ingrid Flesland, veterinær ved Haugaland dyreklinikk

Det er ikke mulig å gi rabatt på medisinene som benyttes, og øyelysingen utføres av selvstendig næringsdrivende, og omfattes derfor heller ikke av rabattavtalen. 

Rogaland gjeterhundlag forplikter seg til å levere oppdaterte medlemslister til dyreklinikken min. én gang i året, og man vil kontrollere opp mot denne lista når man påberoper seg rabatt. 

- "Vi satser også på å få til en tilsvarende rabattordning med en veterinærklinikk i Sør-Rogaland også, og sonderer allerede muligheter for klinikker å samarbeide med", forteller Vetrhus. 

Adressen til Haugaland dyreklinikk er Smidjebergveien 2, 4265 Håvik, telefonnr og e-postadresse er: +47 52 82 09 80, post[at]haugalanddyreklinikk.no.