Etter at Norsk sau- og geitalslag vart skipa 12. mars 1947,  oppstod det eine lokallaget etter det  andre i Rogaland.
Den 18. februar 1949 møtte utsendingar frå åtte lokallag til skipingsmøte. Desse lokallaga var: Skåre, Gjesdal, Bjerkreim, Nærbø, Time Tysvær, Helleland og Høyland.
Alf Ravndal frå Gjesdal blei vald til laget fyrste formann. Med seg i styre fekk han:

Ryfylke  Nils Berge
Karmsund Sigve Lervik
Jæren Odd Schibevaag
Dalane Tollak Rødland

Rogaland sau- og geitalslag skulle arbeida etter dei arbeidsmåla som var sette opp av landslaget.  Skipingsmøte vedtok også samrøystes at normallovene også skulle gjelda for fylkeslaget.

I 1952 hadde vi 20 lokallag med 1097 medlemmer i Rogaland.
I 1967 hadde medlemstala auka til 2152 medlemmer, fordelt på 28 lokallag.
I 2004 var vi 32 lokallag, og 2140 medlemmer.
Kontingenten var dei fyrste åra kr 5,-. Kr. 3,50 gjekk til landslaget, kr. 0,50 til fylke og kr.1,00 til lokallaget.

Fylgjande har vore leiarar i RSG.

1949-1950   Alf Ravndal
1951-1955   Karl L. Skjæveland
1956-1959   Albert Moe
1960-1962   Tolleiv Gjedrem
1963-1964   Håkon Kyllingstad
1965-1967   Arne Ravndal
1968-4. juni 1971   Hallvard Bakken
4. juni 1971-1973   Odd Lima
1974-1975   Arne Ravndal
1976-1979   Hallvard Bakken
1980-1984   Knut R, Tunheim
1985-1987   Hermund Lende
1988   Gustav Birkeland
1989-1993   Knut Skaar
1994   Karluf Håkull
1995-1996   Johannes Kolnes
1997-1999   Arnold Helland
2000-2001   Ove Ommundsen
2002- 2006   Sigmund Skjæveland
2007- 2011   Ole Jonny Espevold
2012 -2015   Magne J. Bjørheim
2016 - 2018   Bjørn  Høyland
2018- 2019   Håvard Helgeland
2020 -   Kjell Åge Torsen

 

Til 50-årsjubileet fekk RSG laga eit hefte som tar for seg laget gjennom desse fyrste femti åra. Dette heftet kan du få kjøpt gjennom RSG´s sekretær for 100 koner.