Dark Overlay

Fylkeslagsstyre Rogaland Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Kjell Åge Torsen Leder 975 12 814
Hanne Lundal Nestleder 930 88 345
Iren Vestersjø Hidle Styremedlem 412 99 390
Jon Egil Østerhus Styremedlem 952 31 416
Hallvard Veen Kasserer 992 37 481
Hilde Elin Østerhus Sekretær 481 65 311