Dark Overlay

Lokallagsstyre Bjerkreim Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Svend Georg Apeland Leder 481 57 641
Morten Vassbø Nestleder 950 28 891
Kjell Arne Gjedrem 1. Varamedlem 948 23 780
Kai Inge Skjæveland 2. Varamedlem 970 74 591
Magnhild Gjedrem Styremedlem 934 86 461
Torleif Gjedrem Kasserer 951 55 225
Bjørn Tore Birkeland Sekretær 971 41 395