Dark Overlay

Lokallagsstyre Eigersund Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Ottar Endresen Leder 404 04 989
Marius Gjermestad Nestleder 452 87 389
Kirsten Åvendal Styremedlem 971 51 870
Per Trygve Pettersen Styremedlem 951 40 520
Randi Larsen Hestnes Birkeland Styremedlem 986 91 996
Ottar Endresen Kasserer 404 04 989