Det har vore eit aktivt år i laget.
Det toppa seg heilt i uke 40, då skulle alle sauene
snus på finnøy, me sko ha heimakåring og med
hadde lova å stilla med 10 medlemar over 3 dagar på dugnad
for WM i sauaklypping.
Men me god hjelp frå mange så klarte med alt.
Kun eit par besetningar igjen å snu på finnøy.
Bare Halsnøy som har sudd alle sauene.
Ca 20 besetningar gjenstår på dei andre øyane.

Styret har hatt 4 styremøte.(+ ein del snu sauen møter)
Trond var på årsmøte til rsg på Hjelmeland i mars.
I mai hadde me eit vellykka getarhundkurs over 3 dagar.
8 hundar alt i frå 4mnd til 4 år hadde nokre lærerike dagar
med flinke instruktørar frå rogalandgjetarhundklubb.
Per Sigve og Trond reiste til Moi på leiarsamling i oktober

Det var i år kun 39 lam som møtte til kåring. 3 lam blei vraka.
Gaute hadde beste verlam med 173 kåringspoeng og
beste ind.ver, Lien med 133 i ind.

Pga restrksjonar så kjøpte ikkje ringen inn verlam i år.
Me brukt kåra verlam og gammle ind. verar som stod i besetningane Itillegg kjøpte me 185 dosar med sed (40 frossen).
Dessverre så ser ikkje tilslagsprosenten til å komma mye over 50%, det er 20 % dårlegare enn i fjord på den ferske.

I Sau og Geit er medlemstalet og økonomien stabil
Trond har køyrd ulla for oss til Forus.
Iveraringen blei det kun seldt 3 verar på disp og ingen kjøpt inn så økonomien er stabil der også.

Gaute

 

Saker:
Godkjenning av innkalling
Val av møteleiar
Årsmelding
Rekneskap
Innkomne saker
Val

Styret

Leiar: Gaute, på val
Kasserar: NSG Alv,
Kasserar: veraring, Aksel, på val
Veraringkontakt: Per Sigve,
Skrivar: Trond, på val
1. varamedlem: Harald

Revisor NSG, Elise Lunde

Revisor veraringen, Tor Inge Sakseid, på val

Valnemd: Gudmund Vestbø og Solfrid Skadsem, på val